Pozvánka

15.02.2011 18:41
Jak se může člověk ocitnout v roli humanitárního pracovníka? Jaké je to žít a pomáhat v zemi s odlišnou
kulturou a v podmínkách velmi ztížených? Jaké jsou radosti a strasti každodenního života v postižené
oblasti? Toto a mnohé další se dozvíte na besedě:

Cestování půl na půl aneb

Dobrovolníkem v Banda Acehu

 

 

Kdy:   Pátek 25. února v 18:00

Kde:   Obecní dům Vilémovice

 

Přednáší:  Miloš Hotař – cestovatel, fotograf a dobrodruh

 

 

Přeneste se s námi na jeden večer do

míst, které bylo na konci roku 2004

postiženo ničivými vlnami tsunami.

Province Banda Aceh v Indonésii patřila

mezi nejvíce zasažené a právě do ní

směřovali Miloš Hotař s Hankou

Koželuhovou předat humanitární pomoc.

 

Bližší informace:

Obec Vilémovice – Dana Nováková

tel. 605 541 224, email:

novakovadana@volny.cz

Akce probíhá v rámci projektu 

„Papír: tvořivý materiál aneb Pozvání do

literárně-výtvarné čajovny“.