Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací      0Kč
Registrační poplatek  0Kč
Poplatky z prodlení - upomínky

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.